This page is under construction. For now, content information is in Turkish. I hope, it will be prepared in english soon :)

Konsept: Gelişen teknoloji ile birlikte kullandığımız bir çok alet dijital hale gelmeye başladı; müzik aletleri, video kameralar, fotoğraf makinaları ve daha bir çok tüketici ürünü. Önceleri mekanik anlamda yaşanan sorunlar-hatalar artık dijital ortamlarda yaşanmaya başladı. Kökü Almanca’dan gelen “glitschig” yani “glitch” terimi de dijital ortamlar içinde meydana gelen bu düzensiz hataları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Günümüzde, dijital dünyadaki bu hatalar bir çok sanatçı tarafından üretilen işlerin bir parçası olarak zaman zaman kullanılmaktadır. Glitch, rastgele meydana gelen kontolsüz bir durumdur. Bunun bir çok sebebi vardır. Örneğin; kullanılan teknolojinin kimi zaman yetersiz kalması, programın kendi içindeki algoritma hataları, vb. durumlar gibi... Glitch, kimi zaman formu tamamiyle bozabildiği gibi kimi zaman sadece küçük değişikliklere sebep olmaktadır. Rastgele meydan gelen bu durum, sanatçının bakış açısına göre estetik bir değer taşıyabilir. Bu anlamda, meydana gelen rastgele bozuşmalar ya da değişimler (glitch) sanatçının bir anlamda, işini üretmesine yardımcı olan, dijital ortama da söz hakkı vermesi olarak değerlendirilebilir. Sanat tarihine baktığımızda da rastgelelik kavramını bir çok soyut sanatçının da işlerinde kullandığını görebiliriz. Sanat işleri için de kullanılan rastgelelik onu üreten sanatçıya bağlıdır. Yani kullanılan rastgelelik de aslında sınırları sanatçı tarafında çizilmiş bir rastgeleliktir. İzleyici ise bu rastgeleliğin, sadece estetik değerleri sanatçı tarafından belirlenmiş kısmını deneyimleyebilir. Glitchograph da rastgele hataları kullanarak fotoğrafladığı görüntünün formunu bozmaktadır. Ancak anlık çekilen resimdeki glitch estetiğine bu kez o işi üreten kişinin değil, izleyicinin karar vermesini amaçlamaktadır. Bir diğer amacı ise fizksel etkileşimi de bu işin bir parçası haline getirmektir.

Ekipman: Bu projede izleyicinin görüntüsünü(portresini) yakalamak için bir web cam, bu görüntüyü izleyicinin görmesini sağlamak için bir LCD ekran, fiziksel etkileşim için Arduino microcontroller ile birlikte 4 adet düğme ve web cam’den gelen görüntüyü işlemek için bir adet bilgisayar kullanılmıştır.

Software: Web cam’den gelen data’nın işlenmesi için Processing ve Arduino birlikte kullanılmıştır. Arduino arayüz üzerindeki düğmelerin bilgisini dinleyerek bunu Processing’e iletmektedir. Processing de Arduino’dan gelen komutlara göre glitch işleminin parametrelerini değiştirmektedir. İzleyici kendi estetik değerlerine uygun bir imaj yakaladığında glitch işlemini durdurabilmektedir. Ek olarak kullanılan iki düğme ile izleyici önceki üretilen imajları da görünteleyebilecektir.

-Processing: Processing programı web cam aracılığı ile çekilen fotoğrafın işlenmesinde kullanılacaktır. Bilgisayar içinde bulunan herşey (görsel-işitsel) sıfır ve birlerin belli bir düzen içinde dizilmesiyle oluşmaktadır. Processing programı da yakaladığı görüntünün önce bilgisini okumaktadır. Daha sonra glitch etkisini vermek için bu dizilimi bilinçli olarak manipule edip, fotoğrafın formunu bozmaktadır. Son olarak da, manipule ettiği her görüntüyü bilgisayara kaydederek, izleyicinin görseller arasında dilediği gibi seçim yapamasını sağlamaktadır.

-Arduino: Arduino ise Processing’e glitch işlemini başlatması ve bitirmesi için düğmeler aracılığıyla komut göndermektedir. Bununla birlikte, kaydedilen diğer görsellere ulaşmak için kullanılacak olan navigasyon butonlarının bilgisini bilgisayara iletmektedir.

1_posterpsd.png